< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Diffusion tensor imaging metrics of the corpus callosum in relation to bimanual coordination: effect of task complexity and sensory feedback

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: HUMAN BRAIN MAPPING
ISSN: 1065-9471
Issue: 1
Volume: 34
Pagina's: 241 - 252
Jaar van publicatie:2013
Toegankelijkheid:Closed