< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Designing and evaluating validity and reliability of the questionnaire concerning the factors affecting personU+2019s intention of COVID-19 prevention (FAPI-COP)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: IRANIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES
ISSN: 2322-4797
Issue: 3
Volume: 10
Pagina's: 1 - 12
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open