< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De weigerambtenaren – een internationale vergelijking

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Refusal officials refuse to mary same seks couples. This has led to some case law of the European Court of Hulan Rights which is discussed in this paper.
Boek: Staat van de Ambtelijke Dienst 2013
Pagina's: 265 - 272
ISBN:9789490171063
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:godsdienstvrijheid, ambtenaar, mensenrechten
Toegankelijkheid:Closed