< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De studenten geneeskunde van de Vlaamse Hogeschool 1916-1918

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (WO I) opent de voormalige Université de Gand haar deuren in het Nederlands onder Duits toezicht. Algemeen kan de activistische Vlaamse Hogeschool als pronkstuk van collaboratie op weinig begrip rekenen. Het merendeel van de Vlaamse beweging, het Gentse professoraat en de bevolking kant zich immers tegen het initiatief. Vandaar dat studenten heel wat weerstand moeten overwinnen om zich in te schrijven. Bovendien is een groot deel van de studenten gemobiliseerd. Ook de faculteit Geneeskunde ondervindt heel wat problemen: er zijn onvoldoende professoren, een Nederlandstalig jargon staat nog in de kinderschoenen, en de meerderheid van de studenten volgt het voorbereidingsprogramma aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Vlaamse Hogeschool trekt dan ook overwegend afgestudeerde scholieren aan uit het voortgezet onderwijs. Zij schrijven zich in uit flamingantisme of worden daartoe gedwongen door de Duitse bezettingspolitiek. Dit artikel sluit aan bij de lezing Studenten geneeskunde van de Vlaamsche Hoogeschool (1916-1918), gehouden op het avondcolloquium De faculteit Geneeskunde tijdens de Eerste Wereldoorlog op 5 november 2014. In het kader van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, en UGentMemorie, het digitale platform dat de bicentennial van de Universiteit Gent in 2017 voorbereidt, is het opzet meer duiding te geven over de studenten van de Gentse Hogeschool. Een lovenswaardig initiatief, want de studentenbevolking blijft tot op heden onderbelicht in de historiografie, hoewel de Vlaamse Hogeschool als onderdeel van een politiek proces goed is bestudeerd.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Volume: 72
Pagina's: 195 - 203
Jaar van publicatie:2016