< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De private veiligheidsindustrie in België (1960-1990) : controle en uitbreiding van een sector in wording

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In België is vanaf de tweede helft van de vorige eeuw de rol van de private bewakingssector in de preventie van criminaliteit en de bescherming van particulier eigendom sterk toegenomen. Een sector die eind 1960 uit slechts 3 U+2018toegelatenU+2019 bewakingsorganisaties bestond, groeide op een halve eeuw uit tot een industrie die om en bij 200 vergunde ondernemingen en 18.000 bewakingsagenten telt. Ondanks haar maatschappelijke betekenis en impact blijft het criminologisch onderzoek naar de geschiedenis van het fenomeen echter vrij schaars. Vandaar dat deze bijdrage meer licht werpt op de ontwikkeling van de private veiligheidssector in de decennia voorafgaand aan de invoering van de zogenaamde U+2018Wet TobbackU+2019 in 1990. Een eerste luik gaat dieper in op de algemene structuur en activiteiten van een sector in volle expansie, een tweede luik behandelt het vraagstuk van het overheidstoezicht op de bewakingsondernemingen.
Tijdschrift: Cahiers Politiestudies = Journal of Police Studies
ISSN: 1784-5300
Issue: 4
Volume: 45
Pagina's: 263 - 282
Jaar van publicatie:2017