< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De maakbare moraal

Boek - Boek

Ondertitel:Visies op ethiek en humanisme
Het ethos waarin de mens leeft en handelt is in verandering zolang de mens leeft en handelt. In De maakbare moraal reflecteren verschillende filosofen over de antwoorden die het moderne en hedendaagse denken kunnen bieden op vragen die net door dat veranderend ethos tot stand worden gebracht. De idee dat moraal ‘maakbaar’ zou zijn houdt meteen ook een kritisch standpunt in: wat precies is er in onze morele omgang met elkaar dat beheersbaar, expliciteerbaar, voorstelbaar ... zou kunnen zijn?
De maakbare moraal bundelt bijdragen van Daniel Acke, Hans Alma, Sonja Lavaert, Julia Maria Mönig, Johan Stuy en Adelheid Rigo, Marc Van den Bossche, Yoni Van Den Eede, Karl Verstrynge en Else Walravens.
De auteurs zijn verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) dat deel uitmaakt van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en zich toespitst op drie grote onderzoekthema’s: existentie en intersubjectiviteit, hedendaagse ethische problemen en de studie van de verlichting. Editors Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge zijn respectievelijk secretaris en directeur van ETHU (www.ethu.be).
Series: Humanismen
Aantal pagina's: 296
ISBN:978 90 5718 876 3
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Philosophy, Ethics, Moral Sciences
  • ORCID: /0000-0001-7253-1562/work/74333776
  • ORCID: /0000-0003-4498-1181/work/74835070