< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Damage analysis in steel fibre reinforced concrete under monotonic and cyclic bending by means of acoustic emission monitoring

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Cement & Concrete Composites
ISSN: 0958-9465
Volume: 114
Aantal pagina's: 13
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Closed