< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Critical appraisals : een meerwaarde in het kader van scoping reviews?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In deze bijdrage wordt een zicht geworpen op het belang van een critical appraisal in het kader van reviews. Er wordt ingegaan op de vraag of het uitsluiten van studies waarin minder goed gerapporteerd wordt over de gehanteerde methodologie, een impact heeft op de resultaten van de thematische synthese. Dit wordt nagegaan aan de hand van twee sensitiviteitsanalyses die werden uitgevoerd naar aanleiding van twee (gesystematiseerde) verkennende reviews binnen het criminologische onderzoeksveld. Algemeen kon opgemerkt worden dat er nog (te) weinig gerapporteerd wordt over gemaakte methodologische keuzes. Op basis van de sensitiviteitsanalyses kan besloten worden dat publicaties die geacht werden onvoldoende methodologische informatie te bevatten, een substanti├źle bijdrage leverden aan de thematische synthese, zowel wat betreft het aantal themaU+2019s dat ge├»dentificeerd werd als de informatie binnen deze themaU+2019s. Het uitsluiten van deze studies is mogelijks dus niet de beste keuze bij het uitvoeren van een verkennende review.
Tijdschrift: PANOPTICON
ISSN: 0771-1409
Issue: 3
Volume: 39
Pagina's: 254 - 269
Jaar van publicatie:2018