< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Continu verbeteren in een Vlaams woonzorgcentrum: ook beter voor zorgverleners?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Continu verbeteren (CVB) van werkprocessen maakt vanaf het begin van de 21e eeuw opmars in de zorg. Tot hiertoe bleef onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van de arbeid bij zorgverleners. In dit artikel wordt de kwaliteit van de arbeid onderzocht in De Vierde Wand, een Vlaams woonzorgcentrum waar men CVB sinds begin 2015 toepast. Een kwantitatieve vergelijking met ‘conventionele’ woonzorgcentra toont dat de zorgverleners in De Vierde Wand lagere werkeisen, meer regelmogelijkheden en een verhoogde bevlogenheid rapporteren. Aan de hand van kwalitatieve data schrijven we dit verschil in belangrijke mate toe aan CVB. Hoewel continu verbeteren in dit woonzorgcentrum positief uitpakt voor de kwaliteit van de arbeid, komen in dit artikel ook enkele concrete verbeterpunten voor het toepassen van CVB in dit woonzorgcentrum naar voren.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
ISSN: 0169-2216
Issue: 2
Volume: 35
Pagina's: 206 - 222
Aantal pagina's: 16
Jaar van publicatie:2019