< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Comparative study of co-design strategies for mission-specific design of quadcopters using differential flatness and Bayesian optimization

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: 2022 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
Pagina's: 703 - 709
ISBN:9781665413084
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Closed