< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Campus, théorie, pratique. Le rapport d'Althusser sur la rue d'Ulm

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage


Annie van den Oever heeft opgemerkt dat de campusliteratuur uit Frankrijk vele, onduidelijke vormen bevat. Na een korte verkenning van enkele voorbeelden, volg ik haar standpunt wanneer ze meldt dat als genre deze literatuur zo goed als onbestaande is (Serrell 2018, van den Oever 1991). De campus als literaire ruimte is daarentegen wel aanwezig. Eenieder die verwant is met Franse literatuur kent voorbeelden van autofictie, science-fiction ou zelfs essays waarin de campus een voorname plaats inneemt.
Het corpus dat in deze publicatie centraal staat is dat van de campus Rue d’Ulm in Parijs. Hiervan vindt men inhoudelijk de meest interessante beschrijvingen in het essay L’Avenir dure longtemps (1992) van Louis Althusser. Naast de talrijke interpretaties van Althusser’s filosofie, bestaat er minder informatie over zijn houding als lesgever. Welke lesgever was hij en welke lesgever probeerde hij te zijn? Hoe droeg hij bij tot de vorming van zijn meest beroemde studenten? Kon de campus rue d’Ulm een plaats geven aan een humanistische vorming die de realiteit centraal stelde (in de stijl van Machiavelli of Spinoza) of was het alleen maar een plaats om te schitteren ? En kon Althusser dit programma ook realiseren, zowel op de campus als in het privé-leven?
Het antwoord op deze vragen geeft aan hoe de beschrijvingen van de campus in L’Avenir dure longtemps (1992) deel uitmaken van wat men in Frankrijk « la nouvelle histoire » of mentaliteitsgeschiedenis heeft genoemd: een geschiedschrijving met een narratieve ondertoon. Meer dan de lessen van het marxisme kenbaar te maken, toont Althusser in dit essay hoe filosofie in het alledaagse bijdraagt tot het persoonlijke verhaal van de verteller. Aan de hand van recente publicaties - Bernard Rousset (1997), Julien Lefort-Favreau (2018) of Gérard Pommier (2009 pour Flammarion) – tonen we aan hoe de praktijk op de campus, dag na dag, past of niet past binnen de schema’s die een abstracte, materialistische filosofie dicteert.
Boek: Campusliteratuur: literaire en intermediale constructies van de universitaire wereld
Pagina's: 47-59
Aantal pagina's: 13
ISBN:9789401463096
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:Autobiografie, machiavelli, humanisme, anithumanisme, genres, Rytman
  • ORCID: /0000-0001-8301-1458/work/99456437