< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Brussel door buitenlandse ogen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Ondertitel:De stad als inspiratiebron voor Engelstalige schrijvers
Al staat Brussel begrijpelijkerwijze minder vaak in de schijnwerpers in de Engelstalige literatuur dan London of New York, toch inspireerde de stad sinds de 19e eeuw zowel bekende als minder bekende romanschrijvers uit het Engelse taalgebied. Inspelend op de maatschappelijke en literaire ontwikkelingen van hun tijd, beschrijven zij Brussel vanuit het perspectief van de Ander, hetzij bezoekers op doortocht of van expats die er geruimere tijd wonen en werken. Ze evoqueren echter geen mythisch Brusselbeeld, zoals dit bijvoorbeeld al eens gebeurt met de lichtstad Parijs, de smeltkroes New York of het liberale Amsterdam. De recente essaybundel Brussel Schrijven/Écrire Bruxelles toont aan dat dergelijke literaire mythevorming rond Brussel (nog) niet bestaat, en suggereert zelfs dat misschien net het ontbreken ervan schrijvers aantrekt om over de Belgische hoofdstad te schrijven (Acke & Bekers 2016, 18). Het externe perspectief wordt door de Engelstalige auteurs ook niet zozeer ingezet om de Brusselse stedelijkheid onder de loep te nemen, dan wel om commentaar te leveren op de eigen maatschappij, of zelfs de mensheid in het algemeen, zoals blijkt uit de zogenaamde ‘hetero-images’ (Leerssen 2007, 27) van Brussel in klassiekers van William Makepeace Thackeray, Charlotte Brontë en Joseph Conrad of in de recentere werken van Niq Mhlongo en Teju Cole.
Tijdschrift: Kunsttijdschrift Vlaanderen
ISSN: 1780-6461
Issue: 361
Volume: 65
Pagina's: 44-47
Jaar van publicatie:2016
Trefwoorden:Brussels in literature in English, Charlotte Brontë, Joseph Conrad, Teju Cole, William Makepeace Thackeray, Passa Porta, Thomas Pynchon, Imagology
  • ORCID: /0000-0001-7866-1421/work/59520099