< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Blik op de toekomst met behulp van systeemdenken en causale diagrammen. Een toepassing binnen het thema Verstedelijking en Ruimtelijke Ordening

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

'Geography is the subject which holds the key to our future', aldus Michael Palin, een befaamde Engelse acteur en komiek. Echter, uit vergelijkend onderzoek blijkt dat er in het vak aardrijkskunde onvoldoende aandacht wordt geschonken aan die toekomst. In het kader van een masteronderzoek aan de KU Leuven werd onderzocht of methodes die systeemdenken kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van causale diagrammen, ook kunnen bijdragen aan het toekomstdenken van leerlingen. Hiertoe werd de diepgang van het toekomstperspectief van leerlingen die een reguliere lespraktijk genoten, vergeleken met dat van leerlingen die aan de slag gingen met de causale diagrammen. Resultaten tonen aan dat die laatste groep leerlingen een diepgaander toekomstperspectief ontwikkelt en bevestigen het potentieel van systeemdenken in aardrijkskundeonderwijs.
Tijdschrift: Jaarboek ... : de aardrijkskunde
ISSN: 2294-2009
Issue: 2018
Pagina's: 13 - 18
Jaar van publicatie:2018