< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Biphasic versus monophasic manual blood culture bottles for low-resource settings: an in-vitro study (Dec, 10.1016/S2666-5247(21)00241-X, 2021)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Lancet Microbe
Issue: 2
Volume: 3
Pagina's: E93 - E93
Jaar van publicatie:2022