< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Binnenlucht in Basisscholen (BIBA)

Boek - Rapport

Ondertitel:Onderzoek naar de luchtkwaliteit van de binnenlucht in scholen: invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting
Deze studie heeft tot doel de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting te bepalen op de kwaliteit van de binnenlucht in scholen. Het zal aanleiding geven tot het formuleren van concrete aanbevelingen voor het milieubeleid en andere beleidsentiteiten. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor remediƫring van eventueel vastgestelde problemen, inclusief sensibilisatie. Hiertoe werd een meetcampagne georganiseerd, waarin de luchtkwaliteit in 90 klaslokalen uit 30 lagere scholen in Vlaanderen bepaald werd. Na voorstudie werd een basisset aan relevante componenten samengesteld, die gemeten werden in elk van de geselecteerde klaslokalen en in de buitenlucht. De resultaten werden geanalyseerd in functie van klaslokaalventilatie, van de invloed van de buitenlucht, van de ligging van de school, de inrichting van de klaslokalen en de resultaten van vragenlijsten.
Aantal pagina's: 251
Jaar van publicatie:2010
Trefwoorden:P305-milieuchemie