< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Antropocentrische sterke duurzaamheid

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Wanneer het personalistische mensbeeld de nadruk legt op verbondenheid, dan gaat het niet alleen over verbondenheid met de medemens, maar ook over de verbondenheid met onze leefwereld. Vandaag dwingen de omstandigheden ons meer dan ooit om de betekenis van die laatste verbondenheid uit te diepen. Stef Aerts legt uit hoe het personalisme een unieke mogelijkheid biedt om het milieu naar waarde te schaten zonder de focus op de mens op te geven. Daarmee brengt het ons een realistisch denkkader om de ecologische crisis aan te pakken.
Boek: De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen
Pagina's: 171 - 179
ISBN:978 94 6337 0776
Jaar van publicatie:2017