< Terug naar vorige pagina

Publicatie

'Als een dief in de nacht': Metaforen voor dementie en de teneur van Vlaamse blogberichten over mantelzorg

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In 2015 schatte Alzheimer’s Disease International dat er wereldwijd ongeveer 50 miljoen personen met dementie (PMD) waren, onder wie 135.000 in Vlaanderen. Ondanks hun toenemende aantal krijgen PMD nog altijd te maken met stigmatiserende houdingen, zowel tegenover hun leeftijd als tegenover hun psychische aandoening. Deze studie analyseert de representatie van dementie in subjectieve en informele tekstkanalen, om zo een beter inzicht in het stigma rond dementie in Vlaanderen te krijgen. Daarom analyseren we in detail acht blogberichten op een blogsite over dementie. De focus van de analyse ligt op conceptuele metaforen en op de gevoelswaarde van de teksten. De kwalitatieve analyse wordt op vooraf vastgelegde conceptuele metaforen uitgevoerd met de Conceptual Metaphor Theory (CMT). We analyseren in detail de conceptuele metaforen voor dementie en PMD die door een mantelzorger gebruikt worden, en vergelijken die met bevindingen uit eerder onderzoek. Daarnaast gebruiken we de software van Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) om de teneur van de blogberichten te bepalen. De mantelzorger gebruikt voornamelijk metaforen voor dementie die in eerder onderzoek als ‘negatief’ voor de representatie van de aandoening werden bestempeld. Toch toont de LIWC-analyse aan dat over het algemeen de blogberichten ook positieve emoties overbrengen. De vergelijking met metaforen voor dementie in eerder onderzoek toont aan dat er in het discours over dementie terugkerende patronen zijn die in toekomstig onderzoek omvat kunnen worden in een framework met vaste categorieën.
Tijdschrift: Papers of the Linguistic Society of Belgium
Volume: 15
Pagina's: 1 - 12
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open