< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over voorstellen voor aanpassing van de Code Goede Praktijk

Boek - Boek Conferentie Proceedings

Driejaarlijks wordt de ‘code van goede praktijk’ aan een evaluatie onderworpen. Het Agentschap Natuur en Bos bevraagt daarvoor de stakeholders naar de effectiviteit van de beschreven maatregelen en eventuele verbetervoorstellen. In dit advies toetst het INBO de voorgestelde wijzigingen van preventieve maatregelen en toegevoegde soorten aan wetenschappelijke inzichten.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open