< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over het gereduceerd stilstandsregime voor het windpark Sibelco Dessel

Boek - Boek Conferentie Proceedings

Sinds begin 2018 bevindt zich op het terrein van Sibelco in Dessel een windpark van drie windturbines. Op basis van vogeltellingen uitgevoerd voor de vergunningsaanvraag, bleek er een potentieel betekenisvolle impact op de populatie van overwinterende meeuwen, omwille van sterfte door aanvaring tijdens de slaaptrek. Daarom worden de turbines in de winterperiode dagelijks stilgelegd tijdens de piek van de slaaptrek (avond en ochtend). Deze maatregel betekent een significant verlies in energieopbrengst. De exploitant stelt daarom een aangepast stilstandsregime voor. Het nieuwe regime betekent een geschatte meeropbrengst van 5% hernieuwbare energie. In dit advies gaat het INBO na of de impactberekening en de conclusie daaruit voor een gereduceerd stilstandsregime correct is.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Toegankelijkheid:Open