< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over genetische verschillen in zaadmengsels van inheemse planten

Boek - Boek

De provincie West-Vlaanderen start met een campagne om particulieren in het buitengebied die beschikken over een grote tuin, te stimuleren bloemrijk grasland aan te leggen. Om op deze locaties binnen een termijn van minder dan tien jaar resultaten te boeken, is inzaaien van graslanden mogelijk een geschikte methode. De provincie wil daarvoor gebruik maken van zaadmengsels van inheemse planten. In Vlaanderen is er geen producent van dergelijke zaadmengsels. In dit advies gaat het INBO na of er belangrijke genetische verschillen zijn tussen de populaties van de doelsoorten van dit project uit Nederland, Noordwest-Duitsland en Vlaanderen en of het gebruik van zaden uit buurregio's de autochtone populaties kan bedreigen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2016
Trefwoorden:Soorten en biotopen, Beheer, Flora, Beheer van natuur, Graslanden, Biotopen