< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de SmarTrap kastval voor het vangen van ratten

Boek - Boek Conferentie Proceedings

Een aantal steden en gemeenten gebruiken SmarTrap kastvallen voor het vangen van ratten. Dergelijke val wordt beschouwd als een ecologische manier om ratten te bestrijden. De vallen worden ook toegepast in leefgebied van onder andere de eikelmuis die op de Rode Lijst onder de categorie ‘bedreigd’ staat. In dit advies gaat het INBO een aantal wettelijke aspecten na en bekijken we hoe groot het risico is op bijvangst van andere soorten.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open