< Terug naar vorige pagina

Project

Zorgethisch denken en handelen in de palliatieve zorg

Met dit onderzoeksproject willen we inzicht ontwikkelen in de wijze waarop zorgethische competenties van zorgverleners in een palliatieve setting kunnen versterkt worden aan de hand van een ervaringsgerichte benadering en wat de impact daarvan is op het zorgethisch klimaat van de setting. Het doel van dit project is een interventie te ontwikkelen, implementeren en evalueren ter ondersteuning van een zorgethisch klimaat van een palliatieve setting. De interventie omvat een ervaringstraject waarbij deelnemers in het werkveld via ‘exposure’ en de installatie van een ‘learning community’ worden gestimuleerd in het groeien tot ‘reflective practitioners’. Het project wordt opgezet als een actie-onderzoek dat gevoerd wordt in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

Datum:15 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:palliatieve zorg, zorgethiek, ervaringsgericht leren
Disciplines:Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde