< Terug naar vorige pagina

Project

Zorgen de EU en de relevante nationale wettelijke kaders voor een eerlijke verdeling van de gegevenscontrole en verantwoordelijkheid in de context van de precisiegeneeskunde? Een casestudy van klinische proeven

Precisie (of gepersonaliseerde) geneeskunde (PM) wordt vaak aangehaald als de toekomst van de geneeskunde. Hoewel er geen gemeenschappelijk overeengekomen definitie van de term is, zijn de woorden die veel worden gebruikt om het concept te beschrijven "het brengen van de juiste behandeling naar de juiste patiënt op het juiste moment". Algemeen beschouwd als essentieel voor PM is de kennis van het genetische profiel van het individu, maar daarnaast kan informatie over levensstijl en leefomgeving een substantiële rol spelen bij het richten op therapeutische keuzes. Een veld waar PM opmerkelijke veranderingen zal brengen, is dat van klinisch onderzoek, meer specifiek het uitvoeren van klinische proeven. Er ontstaan nieuwe typen studieontwerpen, gekoppeld aan de noodzaak van complexere pan-Europese onderzoeken die beter aansluiten bij de PM-benadering. Er is een immer dringende behoefte aan toegang tot grote groepen patiëntgegevens. Het delen van gegevens is geïdentificeerd als cruciaal voor de ontwikkeling van PM, wat vragen oproept over eigendom en verantwoordelijkheid van gegevens. Het huidige wettelijke kader voor het uitvoeren van klinisch onderzoek is zeer gefragmenteerd, en daarom heerst er regelrechte onzekerheid en wordt er bezorgdheid geuit over het concurrentievermogen van Europa en de bescherming van de rechten van patiënten. Het project beoogt helderheid te verschaffen over de manieren waarop PM de wet uitdaagt en te onderzoeken of een heroverweging van het juridische kader noodzakelijk is om de implementatie van PM te vergemakkelijken en de risico's voor de rechten van patiënten te verminderen, met speciale aandacht voor privacy en gegevensbescherming.

Datum:5 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:precision medicine, clinical trials, data protection, clinical research, patients' rights
Disciplines:Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen
Project type:PhD project