< Terug naar vorige pagina

Project

Zijn minimumlonen nu goed of slecht? Onderzoek naar het effect van minimumlonen op de reële economie

In deze dissertatie probeer ik de onzekerheid te verminderen die hangt rond het effect van het minimumloonbeleid in the Verenigde Staten, een web van federale, staats-, gemeentelijke en stadswetgeving. In hoofdstuk 1 toon ik dat het minimumloon een politiek slagveld is en dat er grote verschillen bestaan tussen de entiteiten die het minimumloon verhogen en zij die dat niet doen. Eens je er rekening mee houdt dat conservatieve overheden minder vaak het minimum loon verhogen, vind je nog altijd relevante loonseffecten maar geen daling in tewerkstelling. In hoofdstuk 2 isoleer ik de schattingen van het minimumlooneffectvan deze verschillen tussen staten door gemeentes binnen dezelfde staat te vergelijken. Hoewel deze gemeentes dezelfde minimumlonen hebben (ik verwijder uitzonderingen), zijn ze niet allen even vatbaar voor minimumloonsbeleid. Ik vind dat lonen meer stijgen in 'kwetsbare' gemeentes, terwijl tewerkstelling overal gelijkmatig reageert. In hoofdstuk 3 neem ik een stap terug en bekijk ik de limieten van empirisch minimumloonsonderzoek. Ik toon aan dat het onmogelijk is om het effect van een grote verhoging van het minimumloon te voorspellen op basis van enkel empirisch werk. In plaats daarvan is het noodzakelijk om assumpties te maken over hoe de bestaande resultaten generaliseren naar groepen met andere eigenschappen, en dan vooral wanneer zij grotere loonsverhogingen krijgen dan we in de laatste drie decennia gezien hebben.

Datum:1 dec 2015 →  30 sep 2021
Trefwoorden:minimum wages, econometrics, panel time series
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project