< Terug naar vorige pagina

Project

Zij zijn niet zoals wij. De perceptie van verschil, polarisatie onder burgers en ontevredenheid over politieke vertegenwoordigers (NOTLIKEUS).

Dit project onderzoekt een tot nog toe niet onderzochte oorzaak van twee van de belangrijkste uitdagingen van representatieve democratieën: horizontale affectieve polarisatie onder burgers en verticale politieke ontevredenheid jegens politici. De 'nieuwe' oorzaak die we onderzoeken, is de perceptie dat burgers met andere politieke voorkeuren en politici met andere voorkeuren niet alleen politiek verschillen maar ook een ander soort van mensen zijn, met andere sociale, culturele en economische kenmerken. De ingroep-uitgroep mechanismes die door deze 'perceptie van andersheid' worden geactiveerd, voeden de aversie en het wantrouwen tegenover burgers met andere politieke voorkeuren en politici. De theoretische logica van andersheid is niet nieuw, maar ze werd nooit toegepast in empirisch onderzoek over horizontale polarisatie of verticale ontevredenheid. NOTLIKEUS omvat een breed onderzoeksprogramma dat (1) de perceptie van andersheid van politieke anderen en van politici beschrijft, (2) de oorzaken van perceptie van andersheid analyseert (3) het effect van de perceptie van andersheid op polarisatie en ontevredenheid onderzoekt, (4) de effecten ervan op antidemocratisch gedrag analyseert en (5) verkent mogelijke oplossingen voor de negatieve gevolgen van een hoge graad van perceptie van andersheid. Het project steunt op kwalitatieve en kwantitatieve methoden, en focust op de Belgische case, die geschikt is zowel omwille van theoretische als empirische redenen.
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:POLITIEKE SOCIOLOGIE
Disciplines:Politieke communicatie, Politieke psychologie, Publieke opinie, Stemgedrag
Project type:Samenwerkingsproject