< Terug naar vorige pagina

Project

Woord en gedachte. Het belang van middeleeuwse vertalingen voor de conceptuele geschiedenis

Het projectvoorstel heeft als doel om door middel van taalstudie tot een beter begrip van middeleeuwse vertalingen van filosofische verhandelingen te komen. De bedoeling is om te onderzoeken of de combinatie van filologisch onderzoek ('close reading') en geautomatiseerde data ('distant reading') erin kan slagen om vertalingen die voorlopig anoniem zijn, toe te wijzen aan gekende vertalers, of ze minimaal te groeperen als het werk van een en dezelfde naamloze geleerde. Als deze methodologie leidt tot de identificatie van vertalers of tot het groeperen van vertalingen, biedt ze mogelijkheden om het intellectueel milieu te begrijpen waarin de vertalingen ontstonden, om stabiliteit en verandering in de technische terminologie van wetenschap en technologie te beschrijven als een essentieel onderdeel van de Europese conceptuele geschiedenis, en om de geografische en chronologische overdracht van deze teksten en concepten te beschrijven.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:history of concepts, history of philosophy, medieval translations
Disciplines:Middeleeuwse literatuur, Geschiedenis van de filosofie, Vertaal- en tolkwetenschappen