< Terug naar vorige pagina

Project

Werken aan kennis-gebaseerde, verhoogde gewasopbrengst door - omics strategieen en nieuwe technologieen te combineren (G0D8919N)

Veredeling was uiterst instrumenteel om de opbrengst van maïs in de afgelopen jaren te verhogen, en de
studies gericht op kwantitatieve kenmerken hebben genomische regio's geïdentificeerd die geassocieerd zijn met veel
agronomische eigenschappen. Fokkers beschikken echter niet over de modernste tools om de
functie van de geïdentificeerde genen of om de genruimte rond deze genen te vergroten. Fabriek
biotechnologen lossen daarentegen tot in detail de functie van bepaalde genen op, maar
vaak falen om deze kennis te integreren in fokprogramma's voor gewassen met een hoger rendement. De
het huidige projectvoorstel brengt twee laboratoria samen met hun eigen onderscheiden, maar zeer complementair
expertise (Jianbing Yan in maïs genetische variatie studies en Geert De Jaeger in functionele analyse
in maïs) met het doel om de twee disciplines samen te voegen tot een op kennis gebaseerde geavanceerde maïs
fokkerij.

Datum:1 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:gewasopbrengst
Disciplines:Plantenbiologie, Productie van landbouwgewassen, Tuinbouwproductie