< Terug naar vorige pagina

Project

Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren voor een kwaliteitsvolle aanpak in rust- en verzorgingstehuizen. Ontwikkeling van een instrument voor zelf-evaluatie.

CEGO heeft de voorbije 30 jaren expertise opgebouwd in verband met assessment en bevordering van kwaliteit in een brede waaier van contexten (het onderwijs, de kinderopvang, science centers, enz...). Daarbij wordt uitgegaan van een conceptueel kader waarin het doordringen tot hoe kinderen en volwassenen een bepaalde context beleven het vertrekpunt vormt voor het optimaliseren van de aanpak. Het initiatief tot dit onderzoek kadert in de toenemende vraag om voor rust- en verzorgingstehuizen nog meer aandacht te besteden aan kwaliteitszorg. Het doel van dit actieonderzoek is meer bepaald het ontwikkelen van een zelf-evaluatie instrument voor deze voorzieningen. Het moet een leidraad bieden voor de leidinggevenden en teams om het niveau van welbevinden en betrokkenheid van hun bewoners in kaart te brengen. Beide vormen als procesvariabelen, de toetsstenen bij uitstek voor kwaliteit. Welbevinden verwijst naar de mate waarin aan basisbehoeften wordt voldaan en betrokkenheid naar de breedte en intensiteit van de mentale activiteit van bewoners. In het verlengde hiervan zal het instrument ook handvaten bieden om sterktes in de aanpak te erkennen en aangrijpingspunten voor optimalisering te identificeren. Dit zelf-evaluatie instrument biedt de zorgsector een geïntegreerd kader waarbinnen ze stap voor stap kunnen groeien naar meer (levens)kwaliteit voor de bewoners en zichzelf als team. Het materiaal levert de basis voor modules met het oog op de disseminatie van de ontwikkelde expertise.
Datum:1 jan 2011 →  31 aug 2011
Trefwoorden:Wellbeing, Quality assessment and improvement, Homes for elderly
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie