< Terug naar vorige pagina

Project

Wanneer klimaatverandering ingang vindt in het huiselijk leven: Een etnografische studie van gender en 'groene' reproductieve arbeid. (3F025920)

Door de urgentie en ernst van de ecologische cricis wenden een groeiend aantal mensen eco-vriendelijke praktijken aan. Echter, een bezoek aan een verpakkingsvrije winkel of een eigen moestuin inrichten, vergen aanpassingen in het huishouden. Dit project wil doorgronden hoe ecologisch bewustzijn en eco-praktijken zowel invloed hebben op, als gemedieerd worden door, reproductieve arbeid en haar kenmerkende genderdynamieken in het alledaagse gezinsleven. Via een etnografische studie van Franse gezinnen zal dit project onderzoek voeren naar de economische, temporele en mentale belasting (organisatorisch, cognitief en emotioneel) die gepaard gaat met U+2018groeneU+2019 reproductieve arbeid, alsook hoe deze belasting relateert aan de genderverhoudingen in het huishoudelijk bestaan. Dit project zal inzicht verwerven in de individualisering en (de-)politisering van ecologische verantwoordelijkheid door de U+2018genderingU+2019 van U+2018groeneU+2019 (consumptie-) praktijken en U+2018lifestyle politicsU+2019. Ook wordt de relatie tussen macro- en micro-overwegingen nagegaan: hoe vertaalt de globale ecologische crisis zich in alledaagse en gender-gedifferentieerde praktijken in de intimiteit van het gezinsleven? Terwijl het ecologisch vraagstuk zich steeds dwingender aanbiedt, blijft de intersectie tussen gender en duurzaamheid onderbelicht in onderzoek in het globale U+2018NoordenU+2019. Dit project wil deze opmerkelijke hiaat dichten via fundamenteel-wetenschappelijk, kwalitatief onderzoek.

Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:ethical consumption, reproductive labour, Gender, macro-micro link, lifestyle politics, climate change, ethnography, sustainability, civic participation, France, practices, family, domestic load
Disciplines:Politieke sociologie, Sociologie van gezin, Sociologie van gender- en genderrelaties, Ecologische antropologie, Sociale bewegingen en collectieve actie