< Terug naar vorige pagina

Project

Omstanders niet meer: geschiedenis van de eenvoudige tijden in het aspectuele systeem van het Engels en daarbuiten

De opkomst van de progressieve (BE Ving) is goed bevestigd en goed bestudeerd in de literatuur. Bybee (1994) betoogt dat toen BE Ving grammaticaliseerde en de aspectuele betekenis van continuiteit verwierf, het gebruik van de eenvoudige vormen versmalde om alleen niet-progressieve betekenissen uit te drukken (een proces dat ze 'the grammaticization of zero' noemt). Niet alleen is het gebrek aan ondersteunend bewijs voor haar bewering symptomatisch voor een belangrijk gebrek aan onderzoek naar de eenvoudige tijden in diachronie, maar huidige gegevens geven ook aan dat de eenvoudige vorm nog steeds een progressieve betekenis kan overbrengen en dat de verplichting van BE Ving verondersteld door de grammaticalisering is verre van volledig. Bovendien onthult een verkennend onderzoek van parallelle vertalingen in verschillende talen dat er veel alternatieven bestaan voor de uitdrukking van progressieve betekenis, i.e. met de eenvoudige vorm of met andere (lexicale) alternatieven, zoals perifrasen, in talen met of zonder gegrammaticaliseerde progressieve marker.. Mijn onderzoek heeft dan ook tot doel de vergeten omstanders van de opkomst van het progressieve aan het woord te laten, d.w.z. licht te werpen op andere ‘progressief-realiserende strategieën’. De studie van het Engels zal worden ondersteund door taaloverschrijdend onderzoek. Door het gebruik van zowel parallelle als traditionele corpora, zal ik diachroon de impact onderzoeken van de opkomst van BE Ving op de eenvoudige tijden en andere alternatieven in de uitdrukking van progressieve betekenis in het Engels, en de factoren die de keuze voor een 'progressief-realiserende strategie' of een andere beïnvloeden – al deze stappen zullen me in staat stellen om het begrip 'verplichtstelling' beter te begrijpen en het Engels BE Ving te positioneren binnen de typologische verschuiving van een 'bounded' naar een 'unbounded' taal. Ik zal ook ingaan op de soortgelijke typologische verschuiving in het Nederlands. (Google Translate adapted)

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:Corpus study, Diachrony, Linguistics, progressive aspect, English, cross-linguistics
Disciplines:Diachrone linguïstiek, Corpuslinguïstiek
Project type:PhD project