< Terug naar vorige pagina

Project

Waarde co-creatie in Data-Ecosystemen (MSCA-ITN ODECO)

Doel van dit onderzoeksproject is om te analyseren en evalueren hoe waarde wordt gecreëerd en gerealiseerd binnen open data ecosystemen, in functie van een meer evenwaardige (her)verdeling van waarde binnen ecosystemen. Vertrekkende vanuit theoretische kaders, benaderingen en modellen ronde (data) ecosystemen uit verschillende domeinen, het project zal bestaande modellen en methodes voor het meten en evalueren van ecosystemen, data en waarde vergelijken en beoordelen, en een nieuw kader ontwikkelen voor het analyseren en evalueren van open data ecosystemen en hun waarde. Een comparatieve case study zal worden opgezet en uitgevoerd op verschillende open data ecosystemen in Europa, waarbij deze ecosystemen en hun waarde zal worden geanalyseerd. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden uitgewerkt richting een meer evenwaardige (her)verdeling van - publieke en private - waarde in de context van open data ecosystemen.

Datum:10 aug 2022 →  Heden
Trefwoorden:data ecosystem, value
Disciplines:Informatietechnologieën, Systeem design, Mens-machine interactie, Sociale en maatschappelijke informatica, Slimme steden
Project type:PhD project