< Terug naar vorige pagina

Project

Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek: Begrijpen van de processen en uitkomsten van muziekparticipatie in gevangenissen (FWOTM1075)

Hoewel er steeds meer onderzoek gevoerd wordt naar
muziekparticipatie tijdens detentie, ontbreekt in deze studies een
sterke theoretische onderbouwing. Vanuit het perspectief van
realistische evaluatie zal dit onderzoeksproject hierop inspelen. Het
project zal een beter inzicht bieden in hoe, waarom, voor wie en
onder welke omstandigheden muziekparticipatie in gevangenissen
kan bijdragen tot emotionele regulatie, zelfontwikkeling, veraderming
en verbinding – aspecten waarvan steeds meer erkend wordt dat ze
bijdragen tot secundaire desistance of crime. Fase 1 bestaat uit het
ontwikkelen van initiele programmatheorieën op basis van interviews
met key stakeholders en een realist literature review. In fase 2 wordt
een op theorie-gebaseerd interventiekader voor muziekparticipatie in
gevangenissen ontwikkeld. Fase 3 implementeert en test dit
interventiekader in twee casussen, waarbij ‘the most significant
change’ techniek wordt gehanteerd om de uitkomsten, mechanismen
en context van een programma te begrijpen. Dit resulteert in casespecifieke CMO-configuraties. Fase 4 bestaat uit een cross-case
analyse om de initiele programmatheorieën om te vormen naar meer
verfijnde middle-range theorieën die de mechanismen en
contextfactoren ontrafelt waardoor muziekparticipatie al dan niet leidt
tot de vier gewenste uitkomsten voor gedetineerden. Dit project zal
dus innovatieve en praktische kennis genereren die de hoe en
wanneer van muziekparticipatie in gevangenissen beter doet
begrijpen.
Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:Gevangenis leren, Musiceren, Realistische evaluatie
Disciplines:Culturele participatie, Informeel leren, Correctietheorie, daderbehandeling en revalidatie, Straf en strafrecht, Muziekpedagogiek