< Terug naar vorige pagina

Project

Vroegmoderne begrippen van rechtvaardigheid: Thomas Hobbes over wat we elkaar verschuldigd zijn.

Als afgestudeerd historicus, filosoof en politicoloog ben ik al enige jaren geïnteresseerd in de geschiedenis van de politieke filosofie. Mijn doctoraatsonderzoek richt zich op het gedachtegoed van Thomas Hobbes (1588-1679). Ik ben geïnteresseerd in vroegmoderne (17e en 18e eeuwse) debatten rond de fundering van de moraal en de weerslag hiervan in politieketheorie. Mijn onderzoek is eerder filosofisch dan contextueel van aard.Momenteel bestudeer ik Hobbes' conceptualisering van het begrip "rechtvaardigheid". Hobbes koppelde rechtvaardigheid grotendeels los van moraal. Wat we elkaar verschuldigd zijn, is volgens hem bepaald door afspraak (voor zover ingegeven door rechtvaardigheid). Dit toont zich in zijn theorie van politieke legitimiteit en verbintenis. Ik onderzoek op welke gronden we elkaar wat verschuldigd zijn. Daartoe bestudeer ik ook aan rechtvaardigheid gerelateerde concepten als "equity", "charity", "rights" en"merit". Bekendheid met hedendaagse (analytische) politieke filosofie werkt verhelderen voor mijn onderzoek door het conceptueel instrumentarium dat deze biedt. Ik verdiep mij daarom in filosofen als Rawls, Scanlon en Sandel en in debatten rond "global justice" en "political obligation". Het is mijn intentie mijn onderzoek naar Hobbes' begrip van rechtvaardigheid uit te breiden naar andere vroegmoderne politieke filosofen (bv. Samule Pufendorf, John Locke en David Hume). Mijn onderzoek is in eersteinstantie historisch, maar kan van belang zijn voor hedendaagse debatten rond rechtvaardigheid.
Datum:7 okt 2009 →  7 okt 2015
Trefwoorden:Political philosophy, Early modern philosophy, Natural law theory, John Rawls, David Hume, Political obligation, Justice, Thomas Hobbes
Disciplines:Ethiek, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie
Project type:PhD project