< Terug naar vorige pagina

Project

Vroege ontwikkeling en stimulering van wiskundige kerncompetenties

Met dit C1 project beogen we de geïntegreerde ontwikkeling van vier wiskundige kerncompetenties, nl. (1) mathematische patronen en structuren, (2) schattend rekenen (3) multiplicatief en (4) probabilistisch redeneren, te onderzoeken bij 4-9-jarigen. Deze vier kerncompetenties worden gedefinieerd als de combinatie van zowel kennis en vaardigheden als disposities in deze domeinen. Aansluitend bij dit doel, zullen we de ontwikkeling van deze vier kerncompetenties longitudinaal volgen bij 300 kinderen van de tweede kleuterklas tot het derde leerjaar, gebruik makend van een kwalitatief rijke testbatterij en geavanceerde data-analyses. Daarnaast zullen we in vergelijkbare cohorten vier interventiestudies uitvoeren, focussend op een ambitieus experimenteel programma ter vroege stimulering van de ontwikkeling van één van deze vier kerncompetenties. We besteden ten slotte ook bijzondere aandacht aan individuele verschillen in de ontwikkeling v an deze kerncompetenties.
Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:mathematical competences