< Terug naar vorige pagina

Project

Voorspellen van vis distributie patronen onder invloed van klimaatsverandering: inzichten van de opwarmende noordpool

De temperaturen in het Noordpoolgebied stijgen drie keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde, wat resulteert in een snelle afname van het zee-ijs en een verlenging van het ijsvrije seizoen. Naarmate het zee-ijs zich terugtrekt, zullen visgronden die voorheen niet toegankelijk waren onvermijdelijk opengaan en zullen de scheepvaartactiviteiten in het noordpoolgebied toenemen, samen met het risico op accidentele olielozingen in het mariene ecosysteem. Veranderingen in het milieu, samen met een grotere ontwikkeling en economische interesse in de regio, veranderen het Arctische mariene ecosysteem en zetten de aan koude aangepaste soorten die erin leven onder druk. Een van die soorten is de poolkabeljauw (Boreogadus saida), een veelvoorkomende circumpolaire vis die zowel in open als met ijs bedekte wateren van de Noordelijke IJszee en aangrenzende zeeën leeft. De poolkabeljauw speelt als sleutelsoort een centrale rol in het Arctische mariene ecosysteem door bijna 75% van de productie van zoöplankton te kanaliseren naar vertebrate predatoren zoals walvissen, zeehonden en mariene vogels. Veranderingen in de abundantie, verspreiding en trofische ecologie van poolkabeljauw zullen gevolgen hebben voor de energiestroom en gemeenschapsdynamiek in het hele mariene ecosysteem. In dit doctoraat bestudeer ik de populatiestructuur, connectiviteitspatronen en voedingsecologie van poolkabeljauw om zijn veerkracht in een snel veranderende Noordelijke IJszee te onderzoeken. In het eerste deel focus ik op de populatiestructuur en genetische connectiviteit van poolkabeljauw met behulp van microsatellieten en single nucleotide polymorfismen. In het tweede deel onderzoek ik de trofische en voedingsecologie van poolkabeljauw aan de hand van het dieet en microbioom op hoge taxonomische resolutie met behulp van DNA metabarcoding. De verkregen resultaten en inzichten zullen de besluitvorming ondersteunen met betrekking tot ecosystem-based management, toekomstige visgronden en exploitatieregelgeving.

Datum:1 jan 2018 →  3 jun 2022
Trefwoorden:Marine ecology
Disciplines:Visserij, Dierkundige biologie, Geologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling
Project type:PhD project