< Terug naar vorige pagina

Project

Volledige katalytische dehalogenering van gebromeerde vlamvertragers

Gebromeerde vlamvertragers (BFR's) zijn mengsels van chemicaliën die worden toegevoegd aan een breed scala aan producten, ook voor industrieel gebruik, om ze minder ontvlambaar te maken. Ze worden veel gebruikt in kunststoffen, textiel en elektrische / elektronische apparatuur. In de Europese Unie is het gebruik van bepaalde BFR's verboden of beperkt; Vanwege hun persistentie in het milieu zijn er echter nog steeds zorgen over de risico's van deze chemicaliën voor de volksgezondheid. Met BFR behandelde producten, of ze nu in gebruik of afval zijn, lekken BFR's uit in het milieu en verontreinigen de lucht, bodem en water. Deze contaminanten kunnen dan in de voedselketen terechtkomen waar ze voornamelijk voorkomen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals vis, vlees, melk en afgeleide producten. Het project beoogt deze verbindingen om te zetten in niet-toxische verbindingen die voor industriële doeleinden kunnen worden gebruikt. Hiertoe zullen katalytische reacties worden gebruikt voor de volledige debromering van gebromeerde vlamvertragers. Katalytische reacties zullen plaatsvinden onder milde omstandigheden (bijv. 0,1 MPa H2, 80 ° C), en ook in een combinatie van hydrogenolyse van C-Br met H2 en carboxylering van C-Br met CO, met behulp van verschillende katalysatoren, zoals Pd ondersteund met C , TiO2 of ZrO2 en andere katalysatoren.

Datum:6 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:catalysis, debromination
Disciplines:Heterogene katalyse
Project type:PhD project