< Terug naar vorige pagina

Project

In vivo POC van potentiële probiotica voor de bovenste luchtwegen (REINSPIRE).

Probiotica worden door de Wereldgezondheidsorganisatie en het FAO gedefinieerd als 'levende microorganismen die, wanneer ze worden toegediend in voldoende hoeveelheden, een gezondheidsbevorderend effect hebben op de gastheer'. Deze micro-organismen worden vooral toegediend aan het maagdarmkanaal via gefermenteerde voeding of capsules. In voorgaand onderzoek konden wij een aantal bacteriële stammen isoleren die, op basis van in vitro laboexperimenten, potentiële probiotische eigenschappen hebben voor de bovenste luchtwegen. In dit project willen we de proof of concept (POC) leveren dat minstens één van deze stammen ook in vivointeressante eigenschappen heeft, met name dat deze stam de bovenste luchtwegen kan koloniseren van gezonde vrijwilligers na orale en nasale toediening.
Datum:1 jan 2018  →  31 dec 2018
Trefwoorden:PROBIOTICA, NASOFARYNX, GEFERMENTEERD VOEDSEL, FORMULATIE
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Otorhinolaryngologie, Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen