< Terug naar vorige pagina

Project

Visualisatie van ademhalingsinspanning en longfunctie parameters om long- en diafragma protectieve beademing te stimuleren (VIREM studie).

Beademing op intensieve zorgen kan schade veroorzaken aan de longen en het diafragma (middenrif) indien ze niet aangepast is aan de individuele patiënt. De mogelijke negatieve impact van beademing op de longen is reeds langer gekend, maar het effect op het diafragma is pas de laatste jaren in de aandacht gekomen. Een belangrijk element om het diafragma te beschermen tegen schade is het bewaren van een beperkte hoeveelheid spieractiviteit tijdens beademing. Het implementeren van deze diafragma-protectieve maatregel is echter niet eenvoudig, omdat het effect van spontane ademhaling op de longen ook meespeelt. De combinatie van long- en diafragma protectieve beademing lukt vaak niet. Bovendien hebben bepaalde subgroepen van patiënten waarschijnlijk hun eigen streefwaarden van ademhalingsniveau, denk maar bijvoorbeeld aan kinderen. Dit onderzoek moet de brug vormen tussen de reeds bestaande kennis over diafragma schade, en de mogelijkheid diafragma-protectieve beademing in de praktijk toe te passen. Een deel van deze studie is een internationale prospectieve cohorte studie, waarbij we 150 beademde kinderen en volwassenen op 3 verschillende diensten intensieve zorgen willen monitoren qua diafragma activiteit (met slokdarmdrukmeting), en het effect ervan op diafragma functie willen bepalen. Zo kunnen we precieze grenzen van ademhalingsactiviteit bepalen die beschermend zijn voor het diafragma tijdens beademing. Daarnaast zullen we het effect van spontane ademhaling op de long mee evalueren. Beide effecten, op de long en het diafragma, worden dan geïntegreerd in een model dat het effect van de toegepaste beademing op de long en het diafragma visualiseert voor de zorgverlener. Op deze manier kan de clinicus een individueel aangepaste beademing voor elke patiënt voorzien die geen schade aan longen en diafragma veroorzaakt, wat zal resulteren in een kortere duur van beademing, kortere verblijfsduur op intensieve zorgen, en uiteindelijk een betere kans op overleving.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:ADEMHALINGSFUNCTIES
Disciplines:Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Medisch intensieve zorgen, Respiratoire geneeskunde
Project type:Samenwerkingsproject