< Terug naar vorige pagina

Project

Visserij Informatie Systeem & Tools: Centralisatie en integratie van vlootinformatie in een GIS Toepassing (VISTOOLS LUIK 2)

Centrale onderzoeksvraag/doel

Binnen VISTools II werd gefocust op (1) het verbeteren en uitbreiden van het VISTools systeem, (2) de haalbaarheid van opschaling van het systeem naar andere vaartuigen van de Belgische vloot en (3) de analyse van de wetenschappelijke relevantie van de verzamelde gegevens.


Onderzoeksaanpak

Het VISTools systeem werd verbeterd en uitgebreid door de ontwikkeling van een concentrator (betere centralisatie van de gegevens), de toevoeging van een externe sensor op het vistuig (temperatuur en diepte) en de ontwikkeling van een elektronisch visruimplan (beheer van inhoud visruim). Daarnaast werd verkennend onderzoek uitgevoerd aan boord van 3 vaartuigen om te analyseren of de installatie van het prototype technisch mogelijk is op deze vaartuigen. Ten slotte werd de relevantie van de gegevens voor wetenschappelijke doeleinden geanalyseerd door het integreren van deze gegevens in modellen (Decision Support Tool) en onderzoekstoepassingen (GEOVIS). 


Relevantie/Valorisatie

Het VISTools systeem heeft potentieel om hoge-resolutie, real-time informatie toegankelijk te maken voor verschillende eindgebruikers (schippers, reders, onderzoekers en beleid). Om dit doel te bereiken dient het potentieel van de gegevens onderzocht te worden en moet het systeem robuust gemaakt worden. Binnen dit project werden de eerste stappen gezet om de mogelijkheden tot opschaling te evalueren. 


Financiering
EFMZV
FIVA

Externe partner(s)
Omni-C
Datum:1 jan 2019 →  30 jun 2020