< Terug naar vorige pagina

Project

Virtuele sensoren in mechatronische systemen. Toestandschatting gebruik makende van systeemmodellen

In de voertuig- en machine industrie is er een steeds toenemende vraag rond strengere eisen met betrekking tot prestatie, energie- en kostenefficiëntie... .Door de competitieve markomgeving worden deze producten ontwikkeld worden binnen steeds korte ontwerpcycli om de marktintroductietijd in te perken. Dit heeft geleid tot een algemene tendens van minder middelen en grondstoffen tijdens het ontwerpproces en de operationele levensduur. De traditionele benadering van het experimenteel herontwerp is zowel duur als tijdrovend en daarom ontoereikend. Om die reden is modelgebaseerd ontwerp gepaard efficiënte test- en validatietechnieken een aanpak die meer en meer toegepast wordt binnen de industrie. Het gebruik van modellen stelt ons in staat om de ontwerpeisen gelijktijdig te evalueren en de prominente productaanpassingen zo snel mogelijk in de ontwikkelingsfase door te voeren. In dit proefschrift maakt de auteur een incrementele verbetering aan deze aanpak door een generieke manier van systeemmodelvorming te formuleren dat modelvorming en gebruik van experimentele data korter bij elkaar brengt door gebruik te maken van toestandschattingstechnieken. Dit idee wordt toegepast op een nokmechanisme.

Datum:6 sep 2011 →  11 sep 2017
Trefwoorden:virtual sensing, multidomain modelling, cam mechansms
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie
Project type:PhD project