< Terug naar vorige pagina

Project

Vetmetabolisme van de humane intestinale microbiota (01D32408)

Dit voorstel tot doctoraatsonderzoek belicht het metabolisch potentieel van humane intestinale micro-organismen t.a.v. lipiden, dit met behulp van microbiële mengsuspensies die met in vitro technologie zullen worden onderzocht. Het tekort aan fudnamentele kennis omtrent de relatie tussen darmbacteriën en het humaan vetmetabolisme zal op deze manier worden ingevuld. De verworven kennis kan bovendien toepassingen hebben in de voedingsindustrie.

Datum:1 okt 2008  →  16 jan 2013
Trefwoorden:obesiteit, vet metabolisme, gastro-intestinale microbiologie
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Laboratoriumgeneeskunde, Systeembiologie, Microbiologie, Andere chemie, Productie van landbouwdieren, Voeding en dieetkunde