< Terug naar vorige pagina

Project

Verworven immuniteit en immunologische aspecten van SARSCoV-2 infectie in een populatie kankerpatiënten en een populatie gezondheidsmedwerkers van Multidisciplinaire Oncologische Centra. (MOCOR-studie).

COVID-19 is de infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus. Het virus is wereldwijdverspreid en deze uitbraak wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een pandemie.De klinische presentatie van een SARS-CoV-2 virale infectie varieert van asymptomatisch,verkoudheidsverschijnselen of grieperig gevoel tot zeer ernstige bilaterale longontsteking en de dood.De mortaliteit is het hoogst in de oudere bevolking of mensen met bestaande onderliggendeaandoening zoals kanker. Daarnaast werd reeds aangetoond dat in patiënten met een ernstige COVID-19 infectie de cytokine waardes in het bloed erg verhoogd zijn, wat kan leiden tot orgaan falen.Aangezien in kankerpatiënten de cytokine productie reeds sterk verhoogd is door hun ziekte en doorde behandeling, impliceert dit een hogere vatbaarheid voor het ontwikkelen van ernstige COVID-19wanneer een overdreven immuunreactie op dit virus nog meer cytokines produceert ("cytokinestorm"). Het doel van dit project is om preventief te kunnen opsporen wanneer er zich een risico vormttot het ontwikkelen van een "cytokine storm" zodat potentiële therapie zoals cytokine-inhibitoren kanaangewend worden.Om dit te bewerkstelligen zal de reactie van het immuun systeem op een SARS-Cov2 infectie in kaartgebracht worden in dit project. Dit zal gebeuren door immunologische testen uit te voeren opbloedstalen afkomstig van kankerpatiënten en een gezonde populatie medewerkers van deoncologische units die seropositief zijn voor de SARS-CoV-2 infectie. Zowel bloedstalen afkomstig vansymptomatische als van de asymptomatische COVID-19 personen zullen immunologisch onderzochtworden. De immunologische testen omvatten immunoassays, flowcytometrie enimmunomethylomics.De collectie van bloedstalen is reeds gestart eind maart 2020 en de inclusie periode bedraagt 3maanden zodat de vroege fase, de piekfase en de uitdovende fase van de pandemie omvat wordt. Bijkankerpatiënten wordt tijdens routine bloedafnames toestemming gevraagd voor het afnemen vanextra bloedstalen. Bij de groep gezonde medewerkers wordt maandelijks een bloedstaal gevraagd ( 4stalen in per deelnemer). Allereerst zullen aan de hand van een serologische test de seropositievestalen opgespoord worden. Deze resultaten leveren ook inzicht op met betrekking tot de proportiegeïnfecteerde hoog risico patiënten in een ziekenhuisomgeving. Aan de hand van de immunologischetesten zal de immuunreactie vergeleken worden tussen de symptomatische kankerpatiënten enasymptomatische kankerpatiënten en "matched controlled" gezondheidsmedewerkers. Op dezemanier kunnen immunologische risicofactoren tot het ontwikkelen van ernstige COVID-19geïdentificeerd worden en kan een nieuwe uitbraak op wetenschappelijk verantwoorde manierbestreden worden.
Datum:1 jun 2020 →  31 mei 2021
Trefwoorden:COVID-19, ONCOLOGIE, IMMUNOLOGIE
Disciplines:Adaptieve immunologie