< Terug naar vorige pagina

Project

Vertrouwen maken of kraken? Een analyse naar de impact van de Boko Haram crisis op het vertrouwen en de relaties tussen Christenen en Moslims in Nigeria

Hoe beïnvloedt terrorisme de sociale en politieke attitudes van burgers? En hoe kunnen we verschillen in reacties tussen individuen en over samenlevingen heen verklaren? Wetenschappers,
beleidsmakers en het publiek gaan er vaak van uit dat terreur effectief is in die mate dat het kiezers beïnvloedt. Daarom, en vooral sinds de aanslagen van 11 september, hebben enorm veel studies onderzoek gedaan naar hoe en waarom burgers reageren op een terroristische aanslag. Echter, de meeste van deze onderzoeken focussen op verklaringen op individueel niveau binnen westerse of Israëlische samenlevingen. Het blijft een groot vragenteken hoe terrorisme burgers over verschillende samenlevingen heen, en vooral binnen niet-westerse samenlevingen, verandert.

Door vergelijkende onderzoeksontwerpen te combineren met een diepgaande casestudy van het Boko Haram-conflict in Nigeria, onderzoekt dit werk (1) hoe burgers over de hele wereld reageren op terrorisme, (2) hoe kenmerken van zowel burgers als daders dergelijke door terrorisme veroorzaakte reacties reguleren, en (3) hoe journalisten vormgeven aan een beeld van ‘de terroristische vijand’. De bevindingen die hieruit voorvloeien suggereren dat het misschien niet terrorisme als zodanig is dat de burger verandert, maar eerder het idee van terrorisme—een idee dat in sterke mate wordt bepaald door specifieke kenmerken van de intergroepscontext waarin geweld plaatsvindt.

Kortom, dit proefschrift is een multimethodisch en interdisciplinair verhaal—dat inzichten uit de sociale en politieke psychologie, politieke wetenschappen en mediastudies combineert—over de vorming van attitudes in tijden van terreur. De bevindingen zijn niet alleen relevant voor wetenschappers die bestuderen hoe burgers reageren op terrorisme, maar leveren ook een aanzienlijke bijdrage aan kennis over hoe de discipline de effecten van terrorisme bestudeert alsook hoe verschillende belanghebbenden effectieve strategieën kunnen ontwerpen om een mogeljke democratische terugval in tijden van terreur tegen te gaan.

Datum:26 sep 2016 →  31 dec 2020
Trefwoorden:Political violence, Emotions, Terrorism, Sociopolitical Attitudes
Disciplines:Veiligheid, vrede en conflicten, Politieke psychologie
Project type:PhD project