< Terug naar vorige pagina

Project

Vertical - cavity surface- emitting lasers met vloeibaar-kristaltoplaag

VCSELs zijn lasers die licht emitteren loodrecht op het vlad van de chip. Vloeibare kristallen kunnen geschakeld worden door een elektrisch veld of door licht en beïnvloeden de eigenschappen van een lichtbundel die erdoor passeert. In dit project wordt de combinatie van VCSELs met een laag vloeibare kristallen onderzocht.

Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2014
Trefwoorden:vloeibaar kristal, fotonica, VCSEL
Disciplines:Klassieke fysica, Optische fysica, Modellering, Toegepaste wiskunde, Multimediaverwerking