< Terug naar vorige pagina

Project

Versterken van de wetenschappelijke basis van agro-voeding levenscyclusanalyses door realistische systeembeschrijvingen

Consumenten besteden steeds meer aandacht aan de duurzaamheid van hun voedingsconsumptie. Momenteel ontbreekt het hen echter aan een uniforme en consistente manier om de duurzaamheid van hun voedselkeuzes te beoordelen. Er is dringend behoefte aan wetenschappelijke informatie voor het ontwikkelen van state-of-the-art communicatiemiddelen. Die informatie kan ontwikkeld worden met behulp van een levenscyclusanalayse (LCA). Met fruit en groenten als case-study, voert onze onderzoeksgroep momenteel een grondige studie uit om de milieueffecten in verband met teelt, opslag, distributie en consumptie van appels te berekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke informatie over de milieuvriendelijkheid van een voedingsmiddel essentieel is bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen die de geïnteresseerde consument toelaat om geïnformeerde keuzes te maken tijdens het winkelen.

Dit doctoraatsonderzoek bouwt verder op die onderzoekslijn en focust op de uitdagingen die specifiek voorkomen bij het uitvoeren van een LCA voor fruit en groenten. Eerst en vooral zijn we aanvullende informatie aan het verzamelen om de huidige beschrijving van de appelketen van boomgaard tot consument bij te werken. Fruit en groenten zijn seizoensproducten, wat impliceert dat hun milieueffecten niet constant zijn gedurende het ganse jaar, wat bijdraagt aan de complexiteit van de berekeningen. Bovendien worden boomgaarden gedurende meerdere jaren gebruikt, wat de vraag doet rijzen hoe je die investering op lange termijn op een correcte manier in een LCA uitdrukt.Gezien de toenemend belangstelling in biologisch gecertificeerd voedsel, zullen we tevens verschillende soorten biologische meststoffen vergelijken op gebied van hun milieueffect. Ten slotte wordt er tijdens het onderzoek zorg besteed om de grote gegevensvariabiliteit, inherent aan dit soort gegevens, correct te verwerken en wordt bekeken hoe dat de uiteindelijke resultaten van het onderzoek beïnvloedt.

Datum:17 apr 2017  →  Heden
Trefwoorden:Life Cycle Assessment, Apple chain, Uncertainty
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Visserij, Andere chemie, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren
Project type:PhD project