< Terug naar vorige pagina

Project

Verschuivingen in namen van ziektes tijdens de middeleeuwen: Latijn en volkstalen in verschillende tekstgenres (SIDELINE) (SIDELINE)

Het hoofddoel van SIDELINE is een ruim overzicht te bieden van de benaming van ziektes in de middeleeuwen en de processen die eraan
ten grondslag liggen, om aan te tonen dat elke ziektenaam diverse betekenissen kan dragen. In het bijzonder wil het project de Latijnse en
Franse volkstalige ziektenamen traceren die het meest genoemd worden tijdens de middeleeuwen, in het gebied van het huidige Frankrijk en
België, en alle specifieke betekenissen en semantische veranderingen van die namen gedurende die periode bepalen. Het doel is de huidige
gesimplificeerde interpretatie van die termen bloot te leggen, die nog te vaak belemmerd wordt door een methode gebaseerd op een
misleidende retrospectieve diagnose. Het onderzoek zal de variatie in de medische terminologie bestuderen, zowel in chronologisch opzicht
– de diachrone veranderingen die onder invloed van vertalingen tot stand zijn gekomen – als in typologisch opzicht – nl. synchrone
veranderingen veroorzaakt door het gebruik van eenzelfde pathologische nomenclatuur in verschillende types bronteksten. Hiervoor zal
SIDELINE niet-medische bronnen uit bepaalde regio’s onderzoeken en vergelijken met medische teksten : het gaat om hagiografische
teksten (canonizatieprocessen en Libri miraculorum) van de 12e tot de 15e eeuw, die echte lexicografische vergaarplaatsen van ziektenamen
zijn en de mogelijkheid bieden om taalkundige bijzonderheden van kleine geografische gebieden te bestuderen. Met zijn onmiskenbaar
interdisciplinair karakter zal SIDELINE vorm krijgen door verschillende methodologische benaderingen te combineren. De bereikte
resultaten zullen breed verspreid worden en tot een belangrijke ontwikkeling in het wetenschapsveld van de medische lexicologie leiden.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:medical lexicons of the Middle Ages, overview of the conception and representation of pathologies in the Middle Ages, building of the French medical language
Disciplines:Vergelijkende talenstudies, Historische linguïstiek, Lexicografie