< Terug naar vorige pagina

Project

Vers uit de tuin. Petrus Hondius’ dichterlijke wegwijzer door het 17de-eeuwse landschap

Deze expositie laat de bezoeker de lokale zeventiende-eeuwse tuincultuur verkennen en daarbij stilstaan bij de eigen ideeën over de tuin en het landschap vandaag. Een van de eerste Nederlandstalige ‘tuingedichten’ – de zogeheten ‘hofdichten’ – doet dienst als vertrekpunt. In ‘De Moufe-schans’ (1621) beschrijft Petrus Hondius zijn zoektocht naar een leven in de tuin om te ontsnappen aan de drukte en beslommeringen van de stad. Hij schetst niet alleen een uniek beeld van het rijke tuinleven in de 17de eeuw, maar zijn werk biedt ook een leidraad voor reflectie op onze bedrijvigheid in de tuin vandaag. Het dichtwerk is een ideaal vertrekpunt om de voorlopige uitkomsten van het doctoraatsonderzoek ‘Gardens of fear and fame’ (Caroline Baetens) naar een breder publiek te vertalen. De 17de-eeuwse tuin dient daarin als voorbeeld van zowel de menselijke betrokkenheid bij de natuur als de behoefte om haar te controleren en instrumentaliseren op basis van de menselijke behoeften. 

Datum:1 jan 2024 →  Heden
Trefwoorden:ecokritiek, expositie, vroegmoderne Nederlandse literatuur, tuinen, literatuurgeschiedenis
Disciplines:Literaire geschiedenis, Nederlandse literatuur, Landschaps- en ecologische geschiedenis