< Terug naar vorige pagina

Project

Veroudering en hersenplasticiteit: veranderingen in hersenstructuur, functie en connectiviteit in relatie tot complex motorisch gedrag.

Met dit project willen we onze kennis verruimen met betrekking tot leeftijdsgerelateerde veranderingen in het brein en hun gevolgen voor de bewegingssturing. Ons uitgangspunt is dat veranderingen in motorisch functioneren beperkt worden door functionele, structurele en connectiviteitsveranderingen in het normaal verouderende brein. Om deze uitdaging aan te gaan wordt gebruik gemaakt van een waaier van technieken bestaande uit (a) gedragsparadigmas om complex motorisch gedrag te bestuderen inclusief cognitieve controle, (b) state-of-the-art magnetische resonantie beeldvormingstechnieken om hersenstructuur, functie, en connectiviteitsveranderingen te bestuderen, en (c) transcraniale magnetische stimulatie (TMS) technieken om de toestand van de inhibitorische netwerken te verkennen. Alhoewel de algemene hersenstructuur en functie wordt onderzocht ligt de focus primair op het corpus callosum (CC) omdat het een centrale structuur is in de organisatie van complexe hersenfuncties die de interactie tussen beide hemisferen reguleert. Leeftijdsgerelateerde veranderingen in het CC lopen parallel met algemene veranderingen in de hersenen die gekenmerkt worden door een anterieur-posterieure gradient in degeneratie. Complexe bimanuele coordinatietaken worden bestudeerd om deze doelstelling te bereiken aangezien ze sensitief zijn voor veranderingen in de structurele integriteit van het CC en ze licht werpen op cognitieve controlefuncties, zoals motorische antwoordswitching en (multipele) taakmanagement.
Datum:1 okt 2011 →  30 sep 2016
Trefwoorden:Motor control, Neuroplasticity, Bimanual coordination, Diffusion tensor imaging, Functional magnetic resonance imaging, Transcranial magnetic stimulation
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie, Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Orthopedie