< Terug naar vorige pagina

Project

Verlichten van de financiële barrières van vrouwelijke ondernemers in Tanzania

'Financiële integratie "is een noodzakelijke voorwaarde voor vrouwelijke ondernemers om een onderneming op te kunnen starten en te laten groeien (Armendariz en Morduch, 2010). Echter, volgens een rapport van de "International Labour Organization" betreffende de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in Tanzanië, blijft de toegang tot financiering problematisch voor veel vrouwelijke ondernemers (ILO, 2014). Dit project wil concrete oplossingen bieden voor de financiële belemmeringen die vrouwen ervaren in het kader van hun ondernemingen in Tanzanië. Hierdoor proberen we het vrouwelijk ondernemerschap als een motor voor economische groei en ontwikkeling te stimuleren.

In het bijzonder willen we: a. detecteren wat de belangrijkste financiële behoeften zijn waarmee door vrouwen uitgebaatte ondernemingen geconfronteerd worden tijdens de verschillende levensfasen; b. het gebruik van, de voor- en nadelen van en de problemen met betrekking tot de verschillende financieringsbronnen die beschikbaar zijn analyseren; en c. beoordelen welke financiële strategieën en beleidsmaatregelen deze financiële barrières kunnen overwinnen. We vertrekken van de Women Entrepreneurship Survey (WES) uitgevoerd in 2013 door de co-promotor Neema Mori. Deze survey helpt om de verschillende financiële hindernissen te identificeren waarmee door vrouwen uitgebate ondernemingen geconfronteerd worden en elk van deze hindernissen te analyseren. Concreet vertrekt dit project vanuit de reeds bekende constatering dat de toegang tot financiering problematisch blijft voor vrouwen in Tanzanië, maar we zijn erop gericht om de extra stap te zetten in het ontwerpen van concrete beleidsaanbevelingen die kunnen helpen bij het verlichten van de financiële problemen.

Datum:21 sep 2015 →  21 sep 2020
Trefwoorden:finance, gender, entrepreneurship, development
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project