< Terug naar vorige pagina

Project

Vereenvoudiging van de onderzoeksverslaggeving vanwege universiteiten en hogescholen aan de Vlaamse Overheid. (R-2118)

Dit project van de 5 Vlaamse universiteiten en de VLIR heeft als doelstelling een voorstel met stappenplan uitwerken voor een vereenvoudigde onderzoeksverslaggeving voor elke universiteit (en hogeschool). Deze nieuwe wijze van verslaggeving moet leiden tot een vermindering van administratieve lasten, meer efficiƫntie en een betere beleidsmonitoring dank zij onmiddellijk beschikbare, kwaliteitsvolle en vergelijkbare gegevens. Het voorliggende project bouwt in de eerste plaats voort op de reeds gemaakte inventaris van rapporteringsverplichtingen met focus op onderzoek van de universiteiten, hogescholen en associaties naar overheden enerzijds en van de Vlaamse overheid naar (supra-)nationale overheden anderzijds waarbij eveneens gegevens uit de hoger onderwijssector worden opgevraagd. Deze inventaris werd opgesteld in de schoot van de STIWETO met medewerking van verschillende leden van het projectteam.
Datum:1 mei 2010  →  30 apr 2011
Trefwoorden:onderzoek
Disciplines:Informatie- en computerwetenschappen, Media en communicatie